Strukturno kabliranje je kabelski mrežni sustav višestruke namjene, izveden kao jednistven sustav ili skup međusobno povezanih podskupova

Nagli razvoj interneta u posljednjem desetljeću doveo je do drastičnih povećanja zahtjeva prema vrsti i zadaćama mrežne opreme te samom broju opreme. Uz telefonske i računalne sustave te ostale instalacije, nastajale su zbrke svih tih kablova, a sustav je postalo nepregledan, skup i nefleksibilan. 

Strukturno kabliranje osigurava kvalitetnu mrežnu infrastrukturu višestruke namijene visokih performansi za internet, video, pohranu podataka, telefonsku komunikaciju i drugo. Strukturno kabliranje umanjuje mogućnost greške na najosjetljivijem dijelu mrežnog sustava - u kabelskoj infrastrukturi.

Opće postavke koje u projektiranju sustava treba poštovati su:

  • Svestranost - mreža ne postaje manja i jednostavnija, nego univerzalnija.
  • Raznolikost - mreža treba obuhvatiti video, telefoniju i informatiku.
  • Pričuva - projektirati više od trenutnih potreba, sukladno predviđenom rastu.
  • Pouzdanost - koristiti provjerene visoko kvalitetne kablove, komponente i uređaje.
  • Zasićenost - dovoljno priključnih mjesta prema potrebama korisnika.
  • Funkcionalnost - nikako se ne smije zanemariti izgled i urednost glede održavanja.
  • Dokumentacija - temeljito opisati i dokumentirati izvedbu mrežne infrastrukture.

Ovaj sustav polaganja kablova Vam dopušta prijenos podataka visokom brzinom putem potpuno fleksibilne integrirane mreže. Dati će Vam infrastrukturnu platformu na kojoj se mogu temeljiti potrebe telefonije i prijenosa podataka sada i u budućnosti.